Úvodní stránka webu Mikro může mít následující rozmístění:

Informace
Varianta zobrazení hlavní strany (Mikro 01)

 Obrázek přes celou šíři monitoru.

 • na stránce dále textová pole,
 • nejnovější články.
Informace
Varianta zobrazení hlavní strany (Mikro 05)

Obrázek přes celou šíři monitoru.

 • servis box,
 • textová pole,
 • nejnovější články.
Informace
Varianta zobrazení hlavní strany (Mikro 02)

Posuvné obrázky přes celou šíři monitoru - tzv. slider.

 • na stránce dále textová pole,
 • nejnovější články.

Ve slideru je možné zobrazit:

 • tlačítko, které odkazuje na jinou stránku,
 • až 4 různé obrázky,
 • na každý obrázek jiný text.
Informace
Varianta zobrazení hlavní strany (Mikro 06)

Slider přes celou šíři monitoru.

 • servis box,
 • textová pole,
 • nejnovější články.
Informace
Varianta zobrazení hlavní strany (Mikro 03)

 Obrázek přes celou šíři monitoru.

 • na stránce tzv. servis box - ikona + nadpis + popis,
 • nejnovější články.
Informace
Varianta zobrazení hlavní strany (Mikro 07)

Bez obrázku nebo slideru, pouze:

 • servis box,
 • textová pole,
 • nejnovější články. 
Informace
Varianta zobrazení hlavní strany (Mikro 04)

Slider přes celou šíři monitoru.

 • servis box,
 • nejnovější články.
Informace
Varianta zobrazení hlavní strany (Mikro 08)

Individuální nastavení zobrazení hlavní stránky. Je možné kombinovat: 

 • obrázky,
 • sliedery,
 • servis boxy,
 • textová pole,
 • formuláře,
 • nejnovější články. 

Úvodní stránka webu Standard může mít následující rozmístění:

Informace
Varianta zobrazení hlavní strany (Standard 01)

 Obrázek přes celou šíři monitoru.

 • na stránce dále textová pole,
 • nejnovější články.
Informace
Varianta zobrazení hlavní strany (Standard 02)

 Obrázek přes celou šíři monitoru.

 • na stránce tzv. servis box - ikona + nadpis + popis,
 • nejnovější články.
Informace
Varianta zobrazení hlavní strany (Standard 03)

Obrázek přes celou šíři monitoru.

 • servis box,
 • textová pole,
 • nejnovější články.
Informace
Varianta zobrazení hlavní strany (Standard 04)

Individuální nastavení zobrazení hlavní stránky. Je možné kombinovat: 

 • obrázky,
 • sliedery,
 • servis boxy,
 • textová pole,
 • formuláře,
 • nejnovější články.